Dle zdrojů dřevopoptávka.cz je cena kulatiny měkkého dřeva zasažená kůrovcem nejnižší za posledních několik let. Měkká “levná kulatina” zasažená kúrovcem je výhodná pro topení palivovým dřevem do kotlů či kamínek. Nedoporučuje se topit měkkým dřevem v kachlových kamnech, krbech, či ve zplynovacích kotlech, zde doporučujeme topení tvrdým suchým dřevem.

Cena tvrdého dřeva je v posledních letech na vzestupu hned z několika důvodů. Ano, muže za to i kůrovec a tudíž priorita těžby měkkého dřeva. Lesní hospodáři tudíž upřednostňují právě těžbu měkkého dřeva, proto je těžba tvrdého dřeva přes velkou poptávku omezená a tím roste i cena. Další důvod je také ten, že v jedné části naší republiky, může být tvrdého dřeva nadbytek, ale kvůli drahé dopravě se prostě nevyplácení jeho přiblížení na pilu.